Het laboratorium bij ons molenbedrijf?

"Omdat kwaliteit bij ons op de eerste plaats staat."

Ondanks dat wij een bescheiden windmolenbedrijf zijn, zijn we begin 2023 gaan investeren in een eigen laboratorium om de kwaliteit van onze grondstoffen en eindproducten beter te kunnen controleren en garanderen.

Momenteel kunnen wij analyseren op hectoliter-gewicht van granen en het vochtgehalte van granen, meel en bloem.
Daarnaast kunnen wij onze producten analyseren op de aanwezigheid van Aflatoxine B1, één van de mycotoxinen welke schadelijk zijn voor de gezondheid.
Alle resultaten moeten voldoen aan vooropgestelde normen.
Uiteraard worden alle inkomende producten ook gecontroleerd op geur, smaak en kwaliteit.

Alle test-resultaten worden in ons kwaliteitssysteem bijgehouden.