Kent u onze historische windmolen al?

"Een verhaal dat begint in het jaar 1810."

De Artemeersmolen, ook wel Bollaerts molen, is een ronde, stenen korenwindmolen en werd in 1810 gebouwd.
De molen staat op de grens tussen Poeke en Kanegem op een speciaal voor de molen opgeworpen molenberg.

in 1882 werd de molen vergroot door de konische kuip een meter hoger cilindrisch op te metselen en zo het gevlucht twee meter te vergroten. Daarnaast kwam er ook een olieslagerij op de begane grond.

In 1952 draaide de molen voor het laatst. De kinderen van molenaar Maurice Bollaert voelden weinig voor het werk van hun vader. Zij gingen verder als landbouwers.

Na jarenlang verval kocht Dr. Luc Goeminne uit Zulte de molen aan en liet ze in 1975-1977 maalvaardig herstellen door de molenbouwers Peel uit Gistel. Hierbij werd de Ruston-dieselmotor die in een aangebouwd lokaal lag, verwijderd en als schroot verkocht.

Bij ministerieel besluit van 1985 werden de molen en de omgeving, omwille van hun historische en industrieel-archeologische waarde, beschermd.

In 2014 werd de molen aangekocht door beroepsmolenaar Mike Ekelschot en nam haar terug professioneel in bedrijf als bakkersmolen.
Ondertussen is de molen dan ook uitgebreid met twee centrifugaalzeven (voor 'witte' bloem), twee mengketels, een lintmenger, een breekwals (voorbreker), een walsenmolen, vier elevatoren voor meel- en graantransport, diverse vijzels, digitale wegers, binnen- en buitensilo's, een graanreiniger, stofafzuiging, .. om aan de eisen van onze klanten te voldoen.

2015 en 2016 : Het 'molenhuis' wordt gerenoveerd en in de molen worden diverse (technische) onderdelen vervangen.

2017 : De molen krijgt vier nieuwe zeilen en roedewiggen. De schoren, spruiten en kruibok worden vervangen.

2018 : Een opslagloods wordt gebouwd naast de molen. In 2019 wordt de loods qua oppervlakte verdubbelt.

2020 : Er komt een betonplaat met vier (graan)silo's van 2500kg ( 10ton in totaal) en een bovenbunker van 750kg boven de maalstenen. Ook het kruiwerk wordt volledig hersteld.

2021 : De betonnen oprit wordt tot aan de straat verlengd in functie van de graaninname- en reinigingsinstallatie.

2022 en 2023 : Een groot aantal ramen en deuren wordt vervangen en de molen krijgt een schilderbeurt aan de buitenzijde.

2023 : Onze molen zal met een generator ook groene stroom op de wind kunnen produceren voor het eigen maalbedrijf en de naastgelegen woning.
#
#
#
#